Skip links

Magdalena

Nauczyciel matematyki

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia pedagogiczna w Krakowie na kierunku matematyka z
  informatyką
 • Bielska Wyższa Szkoła Biznesu i Informatyki im. J. Tyszkiewicza na kierunku
  informatyka

2. Szkolenia

 • Wczesna nauka matematyki
 • Trening asertywności nauczyciela
 • Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
 • Jak skutecznie uczyć matematyki

O sobie

Matematyka to jeden z podstawowych i niezwykle ważnych przedmiotów w szkole. „Jest
królową nauk”, umiejętności zdobyte podczas jej nauki przydają się na innych przedmiotach
jak i w codziennym życiu. Na lekcjach staram się uczyć logicznego myślenia, aby uczeń
zrozumiał a nie „wykuł na blachę”. Uważam, że sukcesem nauczyciela jest nie ocena ze
sprawdzianu a zdanie, które usłyszę od swoich uczniów „ Proszę Pani już rozumiem, to jest
łatwe”