Skip links

Opcje dostępności

Sandra

psycholog szkolny

Wykształcenie

– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek – Psychologia,
ścieżki specjalizacyjne – Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w ciągu życia oraz
Psychologia kliniczna człowieka dorosłego,
– Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Blok Kształcenia Nauczycielskiego – przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie

– Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
– Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna,
– Przedszkole Terapeutyczne.

O sobie

Zrealizowane ścieżki specjalizacyjne umożliwiły mi w głównej mierze zrozumienie istoty rozwoju człowieka. Szczególnym zainteresowaniem obdarzyłam okresy dziecięcy oraz adolescencji, a zdobywane doświadczenie w tym obszarze utwierdza mnie w przekonaniu, iż praca z dziećmi jest moją świadomą decyzją. Moim głównym celem jest to, aby uczniowie
czuli się przy mnie bezpiecznie. Dlatego też, budowanie relacji z młodymi ludźmi opieram przede wszystkim na poczuciu zrozumienia, życzliwości oraz otwartości. To właśnie naturalność dzieci i ich sposób patrzenia na świat powoduje, iż praca z nimi jest niezwykle ciekawa i nierzadko dająca dużo radości i energii.
Współpraca z dzieckiem nie może odbywać się w oderwaniu od kontekstu życia rodzinnego – pojawiających się wyzwań i kryzysów. Dlatego też ważna jest dla mnie praca z całym systemem rodzinnym. Jednymi z takich wydarzeń, które leżą szczególnie w kręgu moich zainteresowań są konflikty rodzicielskie – najbardziej konflikty okołorozwodowe oraz ich
wpływ na funkcjonowanie młodego i dorosłego już człowieka.
Moją ogromną pasją są towarzyskie tańce latino, dzięki którym ładuję baterię. W wolnym czasie można spotkać mnie także na szosie rowerowej.