Skip links

Weronika

opiekun

Weronika

Wykształcenie

  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, kierunek: Nauki o rodzinie, specjalność:
    Mediacje i poradnictwo rodzinne ( studia I stopnia)
  •  Akademia Ignatianum w Krakowie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika rodzinny i
    opieki nad małym dzieckiem ( studia II stopnia)
  • Małopolskie Centrum Edukacji, kierunek: Logopedia przedszkolna i szkolna (studia
    podyplomowe)

O sobie

Odkąd pamiętam zawsze chciałam pracować z dziećmi. To praca, która daje mi ogromną radość i
satysfakcję. Moim celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci będą czuły się swobodnie i
bezpiecznie. W swojej pracy zawsze kieruję się dobrem dziecka. Staram się dostrzegać jego
indywidualne potrzeby oraz wspierać harmonijny rozwój. Każdy dzień spędzony z dziećmi na
wspólnej zabawie i nauce jest inny, a przez to niepowtarzalny i wyjątkowy.