Skip links

Opcje dostępności

Barbara

pomoc nauczyciela, terapeuta metody wg W. Sherborne

Wykształcenie

  • Kurs opiekuna w żłobku/klubie dziecięcym
  • Plastykosensoryka i zabawy sensoryczne
  • Animator zabaw dziecięcych
  • Innowacyjna nauka pisania i czytania inspirowana metodą M. Montessori
  • Kreatywna matematyka
  • Sensoraki- wspieranie integracji sensorycznej u dzieci
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

O sobie

Całe swoje serce wkładam w pracę z dziećmi, w szczególności tymi stawiającymi pierwsze kroki w żłobku i przedszkolu. Istotą mojego rozwoju zawodowego stało się kształtowanie u dzieci umiejętności motorycznych, rozwój zmysłów, mowy, kreatywności oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa, wspieranie samodzielności i uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej za pomocą sensoplastyki, a także elementów integracji sensorycznej. W codziennej pracy jak i w domowych pieleszach będąc mamą podążam w myśl cytatu: „Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście” – Alen Baxton

W przedszkolu Jonatan od 2014r.