Skip links

Opcje dostępności

Karolina

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Karolina

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki (studia I stopnia),
  • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (studia II stopnia),
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, kierunek: oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe),
  • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, kierunek: pedagogika specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe).
  1. Szkolenia:
  • Nauczanki DobEdu: muzyczno-ruchowe zabawy edukacyjne,
  • Poruszanki DobEdu: rozwijające zabawy muzyczno-ruchowe,
  • Warsztaty metodyczne Senso-Psoty – zabawy wspomagające rozwój dziecka w oparciu o terapię SI,
  • Niedyrektywne metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

Pracuje w placówkach Jonatan od 2019 r.

O sobie

Moja praca jest dla mnie bardzo ważna. Stawiam w niej na rozwój dziecka we wszystkich sferach, które go otaczają. Bardzo ważne jest dla mnie poszanowanie drugiego człowieka, w szczególności tego małego. Uważam, że najważniejsze jest indywidualne podejście do każdego dziecka, zaobserwowanie jego potrzeb oraz zaspokojenie ich w najlepszy sposób. W swojej pracy skupiam się właśnie na tym.