Skip links

Opcje dostępności

Szkoła nowych możliwości

Miło nam poinformować, że od 1 maja 2021 roku PLACÓWKA OŚWIATOWA „JONATAN” realizuje projekt „Szkoła nowych możliwości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych 108 uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie szkoły podstawowej w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z:
  • edukacji wczesnoszkolnej,
  • matematyki,
  • chemii,
  • geografii,
  • biologii,
  • rozwijające z języka angielskiego
 2. Zajęcia rozwijającymi metodą eksperymentu:
  • przyroda,
  • fizyka,
  • chemia,
  • biologia,
  • geografia,
 1. Zajęcia specjalistyczne:
  • zajęcia z uczniem zdolnym z matematyki,
  • zajęcia z uczniem zdolnym z chemii,
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • terapia pedagogiczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapia SI.
 2. Doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych.
 3. Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o szczegółach rekrutacji do projektu.

Wartość projektu: 374 313,11 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 318 166,14 zł.