Skip links

Opcje dostępności

Adelina

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Adelina

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Wydział Humanistyczno – Społeczny Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalizacja: edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  Tytuł: Licencjat
 • Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji – Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalizacja: edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
  Tytuł: Magister
 • Akademia WSB – Studia podyplomowe
  Kierunek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia kwalifikacyjne.
 1. Szkolenia:
 • „Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi?”

Doświadczenie

 • praktyki zawodowe śródroczne w przedszkolu w Bielsku-Białej, ul. Spółdzielców i w szkole podstawowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza.
 • praktyki zawodowe wakacyjne w przedszkolu w Rybarzowicach i w szkole podstawowej w Buczkowicach.
 • praca w charakterze opiekuna kolonijnego.
 • praca jako pomoc nauczyciela w zajęciach ogólno – dydaktycznych w przedszkolu w Szczyrku.
 • praca na stanowisku nauczyciela w niepublicznym przedszkolu i klubie przedszkolaka w Szczyrku.
 • praca jako animator czasu wolnego dzieci i młodzieży w hotelu.
 • praca jako pomoc nauczyciela w przedszkolu w Bielsku-Białej.
 • praca na stanowisku nauczyciel wychowawca w prywatnym przedszkolu w Czechowicach-Dziedzicach.
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jonatan – od września 2020

O sobie

W pracy z dziećmi ważną rolę odgrywa dla mnie zapewnienie moim podopiecznym poczucia komfortu, bezpieczeństwa i wzajemnej sympatii. Do każdego ucznia staram się podchodzić w indywidualny sposób. Zależy mi aby każdy uczeń miał możliwość rozwijać swoje mocne strony, a nad słabymi pracować z moją pomocą.
Staram się urozmaicać moim uczniom lekcje poprzez stosowanie różnych metod nauczania oraz środków dydaktycznych.
Ważnymi słowami, które są moją inspiracją w życiu jest cytat Janusza Korczaka – „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Prywatnie – szczęśliwa żona, mama Tymoteusza i Kariny.