Skip links

Opcje dostępności

Agnieszka

nauczyciel wychowawca

Agnieszka

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim, kierunek: pedagogika, specjalność : pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
  • Instytut Studiów podyplomowych w Warszawie, kierunki: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w trakcie).
  1. Szkolenia:
  • Masaż klasyczny w wybranych jednostkach chorobowych,
  • Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej,
  • Asystent osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej,
  • Praca z osobą dorosłą autystyczną.

Pracuje w placówkach Jonatan od 2018 r.

O sobie

„Dobry nauczyciel zajmuje się nie tylko przekazywaniem wiedzy, ale potrafi także rozwijać u dzieci drzemiące w nich zdolności obserwacyjne i twórcze: samodzielność, odwagę, współczucie dla bliźnich, społeczną empatię, umiejętność odróżniania dobra od zła” – staram się być takim dobrym nauczycielem.