Skip links

Opcje dostępności

Aleksandra

oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Aleksandra

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza.
 • Instytut Kształcenia Nauczycieli-Studium Przedmiotowo-Metodyczne, kierunek-Nauczanie początkowe
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, kierunek-oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.
 • Ośrodek  Doskonalenia Nauczycieli, kurs kwalifikacyjny z”Wychowania do życia w rodzinie”
 • Studio Medyczne, kierunek -Terapeuta zajęciowy.
 1. Szkolenia:
 • Terapia Behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i z upośledzeniem umysłowym
 • Autyzm-Diagnoza, Terapia, Edukacja.
 • Komunikacja dzieci z problemami neurologicznymi.
 • Problemy diagnostyczno, terapeutyczne dzieci z wadami mowy i dyslektycznymi.
 • Makaton poziom trzeci.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Kurs języka migowego.
 • Nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w profilaktyce i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Arteterapia dla najmłodszych.
 • Program „Gimnastyka Mózgu”P.Dennisona.

Doświadczenie

 • Nauczyciel w przedszkolu, oddział „0”
 • Pedagog szkolny
 • Nauczyciel nauczania początkowego
 • Pedagog, terapeuta w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.
 • Wychowawca, terapeuta w Szkole Specjalnej.
 • Placówka Oświatowa Jonatan.

O sobie

W ciągu wieloletniej kariery zawodowej, zdobywania doświadczenia pedagogicznego, wzbogacam swój warsztat pedagogiczny w celu pełnego spełnienia swego celu zawodowego-wzorowego wypełniania misji nauczyciela, pedagoga.