Skip links

Opcje dostępności

Alicja

fizjoterapeuta

Alicja

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, kierunek: fizjoterapia,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Humanistyczno-Społeczny, kierunek: przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe).
 1. Szkolenia:
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej. Kurs integracji sensorycznej I stopnia,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Kurs integracji sensorycznej II  stopnia,
 • Kurs Podstawowy Neurodevelopmental Treatment NDT-Bobath,
 • NDT Baby Bobath Course for the Assessment and Treatment of Babies with Neurological and Related Condition,
 • Interdyscyplinarność we wczesnej interwencji dziecka niewidomego ze sprzężoną niepełnosprawnością,
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych Thera Togs u pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi,
 • Integracja sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój – wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia,
 • Sensomotoryczna terapia widzenia,
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR,
 • Zintegrowany trening pisania,
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż.,
 • Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesięcy,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe,
 • Nadwrażliwość słuchowa,
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato,
 • Przygotowanie do pionizacji i chodu dzieci od 0 do 24 miesięcy.

Pracuje w placówkach Jonatan od

O sobie

Dzieci posiadają naturalną potrzebę ruchu. Ruch „karmi mózg” i sprzyja jego rozwojowi, dlatego staram się zaszczepić w dzieciach zamiłowanie do aktywności fizycznej. W kręgu moich zainteresowań znajdują się między innymi kwestie związane z przebiegiem procesów uczenia. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach.