Skip links

Opcje dostępności

Anna

oligofrenopedagog, surdopedagog

Anna

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej– oligofrenopedagogika;
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie- surdopedagogika;
 1. Szkolenia:
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie i organizowanie pracy, w tym IPET i WOPFU;
 • Uczniowie z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – kształtowanie środowiska edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem edukacji zdalnej;

Doświadczenie

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach (praktyki zawodowe);
 • Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna (praktyki zawodowe);
 • Wolontariat w stowarzyszeniu „Razem” w Chybiu podczas turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchowa i intelektualna;
 • Placówka Oświatowa Jonatan – od 2019 r.

O sobie

Kształcenie i wspomaganie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością intelektualną od zawsze była moją pasją i celem zawodowym. W swojej pracy staram się wsłuchiwać w bieżące potrzeby moich uczniów, podążać za nimi a także ustawicznie rozwijać swój warsztat pracy. Szczególnie bliska jest mi młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną które staram się prowadzić ku maksymalnej samodzielności i zaradności życiowej.