Skip links

Opcje dostępności

Daria

wychowawca, nauczyciel terapeuta, dogoterapeuta, kierownik do spraw organizacji wyjść i wycieczek

Daria

Wykształcenie

 1. Studia:
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalizacja: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
  Tytuł: Licencjat
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  Kierunek: Pedagogika
  Specjalizacja 1: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne Specjalizacja 2: oligofrenopedagogika
  Tytuł: Magister
 • Akademia WSB – Studia podyplomowe
  Kierunek: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia
 1. Szkolenia:
 • Warsztaty „Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocą w szkole”
 • Szkolenie z „Ocenianie kształtujące”
 • Warsztaty „Seksualność u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • Kurs programu Canva
 • Kurs „Pilot wycieczek”
 • Kurs w Regionalnym Centrum Edukacji w obrębie zawodu Kynoterapeuta (Dogoterapeuta)
 • Szkolenie w Polskim Centrum Dogoterapii z zakresu podstaw dogoterapii
 • Szkolenie w Polskim Centrum Dogoterapii z zakresu dogoterapia w praktyce
 • Szkolenie z podstaw programowania w środowisku SCRATCH JUNIOR oraz SCRATCH

Doświadczenie

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu
 • Żłobek miejski w Tychach
 • Specjalistyczny Ośrodek wsparcia
 • Przedszkole nr 19 w Tychach

O sobie

W pracy z dziećmi stawiam przede wszystkim na dobór odpowiednich metod i technik, która umożliwia prowadzenie zajęć z dzieckiem w sposób zindywidualizowany i wpływa na efektywność działania. Na zajęciach edukacyjnych zwracam uwagę i kładę nacisk na metody czynnościowe, które zaspokajają najważniejsze potrzeby dziecka poprzez działanie, przeżywanie, odkrywanie i poznawanie.

Prowadząc zajęcia z dogoterapii motywuję swoich podopiecznych do stawiania sobie celów i osiągania ich. Dzięki kontaktowi z psem-terapeutą można bardzo szybko zaobserwować u dzieci radość i satysfakcję z podjętego wysiłku.