Skip links

Opcje dostępności

Klaudia

nauczyciel, wychowawca

Klaudia

Wykształcenie

 1. Studia:
 • I stopnia –  Akademia Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne;
 • II stopnia – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika
 • Studia podyplomowe – Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach – Pedagogika specjalna. Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera.
 1. Szkolenia:
 • animator zabaw dziecięcych;
 • wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • program rozwoju emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego”;
 • dr myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi;
 • Zmysłolandia – zabawy zmysłowe i sensoryczne w pracy z dziećmi;
 • wewnątrzszkolne szkolenie z zakresu oceniania kształtującego oraz stosowania metod aktywizujących;
 • Karty Grabowskiego – innowacyjne metody nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Doświadczenie

 • działania o charakterze charytatywnym w tym wolontariat w Domu Dziecka;
 • skład komitetu organizacyjnego XVIII Beskidzkiego Festiwalu Nauk i Sztuki, promującego czytelnictwo wśród uczniów;
 • organizacja zajęć animacyjnych dla dzieci.

O sobie

W czasie wolnym chętnie odwiedzam górskie zakątki naszego kraju. Ponadto jestem członkiem grupy animacyjnej organizującej kreatywne zajęcia dla najmłodszych.

W pracy z dziećmi staram się podchodzić do każdego ucznia w sposób indywidualny, dostrzegać jego słabe i mocne strony oraz zdolności i zainteresowania, które z czasem można rozwijać. Na co dzień, poprzez wykorzystywanie różnych metod aktywizujących i praktycznych, dążę do tego, aby uczynić zajęcia jak najbardziej atrakcyjnymi. Wierzę, że dzięki takiej formie pracy, uczniowie będą mogli zdobyć potrzebne im kompetencje do wkroczenia w dorosły świat. Ponadto, dbam także
o dobre samopoczucie dzieci, tworząc atmosferę życzliwości, pomocy i wzajemnego szacunku.