Skip links

Izabela

oligofrenopedagog

Izabela

Wykształcenie

  1. Studia:
  • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach, kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią.
  • Studia podyplomowe, kierunek: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
  • Studia podyplomowe, kierunek: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera,
  • Studia podyplomowe, kierunek: doradztwo zawodowe.
  1. Szkolenia:
  • Terapia ręki (I i II stopnia),
  • Empathy Dolls,
  • Arteterapia i terapia zajęciowa.

Pracuje w placówkach Jonatan od

O sobie

Nie ujęłabym lepiej moich zawodowych przekonań i dążeń: „Moim zdaniem są dwa elementy, które decydują o efektywności pracy nauczyciela,  a których nie da się sprawdzić naukowo. To rozum i serce we właściwych proporcjach.

Jeżeli uda się zachować proporcje między tym, co nauczyciel może przekazać dziecku jako człowiek mądry, a co jako człowiek dobry, to wtedy jest to nauczyciel przez duże „n” – prof. Julian Radziewicz.